Vinduesprojekter

Vi udfører både udskiftning og istandsættelse af vinduer og sålbænke. Vi har tilmed erfaring med dette på bygninger, der kræver særlige forhold med hensyn til støj og gener.

Se vores referencer nedenfor, for at se hvad vi tidligere har udført.

 

13926453702372AB Bjelken

Vinduesudskiftning, facaderenovering og istandsættelse af bagtrapper.

Læs mere »

 

13926453702372Oehlenschlægersgade 37

Udskiftning af vinduer i beboelsesejendom i forbindelse med blandt andet facaderenovering.

Læs mere »