Kloak

Øens har i størstedelen af historien udført kloakarbejde, og haft minimum én kloakmester tilknyttet i afdelingen. Med tiden er afdelingen vokset, og vi beskæftiger i dag omkring 20 kloakfolk – også kaldet rørlæggere. Derudover er vi certificeret rottespærremontør og TV-operatør. Byggeriets Kvalitetskontrol er vores kontrolinstans.

Kloakafdelingen udfører både rottesikring, strømpeforinger, skybrudssikring, LAR projekter, etablering af udskillere, afpropning af døde ledninger uden opgravning (opgravningsfri ledningsrenovering), reparationer, delvise udskiftninger og komplette nyetableringer af kloaksystemer.

Vi indgår også gerne service- og vedligeholdelsesaftaler, som eksempelvis kan indebære tømning af sandfangsbrønde samt servicering af højtvandslukkere og pumpebrønde. Med en serviceaftale, bliver vi kundens faste kloakmester, der kender til det pågældende kloaksystem og dermed hurtigt kan træde til med den rette hjælp og udbedring af skader.

I 2012 blev fire medarbejdere uddannet Certificerede TV-operatører, hvilket vi har opretholdt og udviklet lige siden. Vi kan udføre TV-inspektioner op til Ø500, som svarer til, at vi kan TV-inspicere kloakledninger ved eksempelvis private grunde, boligforeninger, idrætsanlæg og lignende i den størrelsesorden. Ved en TV-inspektion, leverer vi selve TV-optagelserne på USB-nøgle, med tilhørende rapport og tegning over kloaksystemet, der viser eventuelle problematikker. Ud fra rapportens resultat, er det muligt for os at udarbejde en optimal vedligeholdelsesplan med udførelse efterfølgende, hvis det er kundens ønske.

Udvalgte referencer

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.