Kloak

Øens har i størstedelen af historien udført kloakarbejde, og haft minimum én kloakmester tilknyttet i afdelingen. Med tiden er afdelingen vokset, og vi beskæftiger i dag omkring 20 kloakfolk – også kaldet rørlæggere. Derudover er vi certificeret rottespærremontør og TV-operatør. Byggeriets Kvalitetskontrol er vores kontrolinstans.
Kloakafdelingen udfører både rottesikring, strømpeforinger, skybrudssikring, LAR projekter, etablering af udskillere, afpropning af døde ledninger uden opgravning (opgravningsfri ledningsrenovering), reparationer, delvise udskiftninger og komplette nyetableringer af kloaksystemer.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi indgår også gerne service- og vedligeholdelsesaftaler, som eksempelvis kan indebære tømning af sandfangsbrønde samt servicering af højtvandslukkere og pumpebrønde. Med en serviceaftale, bliver vi kundens faste kloakmester, der kender til det pågældende kloaksystem og dermed hurtigt kan træde til med den rette hjælp og udbedring af skader.

I 2012 blev fire medarbejdere uddannet Certificerede TV-operatører, hvilket vi har opretholdt og udviklet lige siden. Vi kan udføre TV-inspektioner op til Ø500, som svarer til, at vi kan TV-inspicere kloakledninger ved eksempelvis private grunde, boligforeninger, idrætsanlæg og lignende i den størrelsesorden. Ved en TV-inspektion, leverer vi selve TV-optagelserne på USB-nøgle, med tilhørende rapport og tegning over kloaksystemet, der viser eventuelle problematikker. Ud fra rapportens resultat, er det muligt for os at udarbejde en optimal vedligeholdelsesplan med udførelse efterfølgende, hvis det er kundens ønske.

Udvalgte referencer

Copyright © 2018 – 2019 Øens Murerfirma A/S · Alle rettigheder forbeholdes.