Beton

Struktører har altid været en del af staben i Øens. I takt med at anlægsafdelingen er vokset, er betonafdelingen dog også. Det gør, at vi kan tilbyde flere facetter af struktørarbejde.

Vi har bygningsstruktører der udfører forskalling, støbning og bærende dele ”over jord”. Vores anlægsstruktører tager sig derimod af belægning, kloak, fundamenter og beton til og med terrænniveau. Med struktøruddannelsen har svendende også rørlæggerbevis. Det gør, at vores struktører oftest arbejder sammen med kloakafdelingen.

Som nogle af de typiske opgaver vi varetager i betonafdelingen, kan vi nævne både større og mindre betonreparationer, udførelse eller opretning af trapper, kældernedgange, kælderskakte og lyskasser, samt insitustøbninger, elementmonteringer, støbning af fundamenter, etablering af terrændæk, selvbærende dæk, elevatorgruber, udskiftning af portdæk, etablering af kælder og kælderrenoveringer.

Udvalgte referencer

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.