Belægningsarbejder ved Løvgården afd. I, II og III

Her har vi udført kloakarbejde, renovering af boligveje og betonarbejde. Defekte kloakledninger og brønde er repareret og udskiftet, brøndkarme, dæksler, riste og gulvafløb er udskiftet, hvor afløb er inklusiv højtvandsluk. Brøndkarme er højdereguleret. Efter demontering og deponering af terræninventar, er eksisterende beton- og asfaltbelægninger brudt op, og nødvendig opbrydning for nye opbygninger er udført. Udvendige kældernedgange er nedbrudt og reetableret. Omkring nye bygningsdele samt under belægninger, er der blevet fyldt med grus. Bundsikringslag, bærelag af stabilgrus, befæstelse af grusasfaltbeton samt slidlag af asfaltbeton er etableret. Til slut er demonteret terræninventar reetableret og sætning af kantsten er udført.
Entreprisesum
2.350.000 kr. ekskl. moms
Bygherre
A/S Løvgaarden
v/Advokatfirmaet Anders Hvass
Entrepriseform
Hovedentreprise med 90 % i egenproduktion
Rådgiver/hovedentrepenør
A/S Erik Smidth Rådgivende Ingeniører
Byggeperiode
September 2015 – December 2015
IMG_1777

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.