Gennemgribende renovering og udbedring af rådskader på L.A. Bar i København

På den kendte bar i København, L.A. Bar, har vi udført en større vindues-, tag- og facaderenovering. Renoveringen består af udskiftning af bindingsværk, indstøbning samt brandomstøbning af bærende stålkonstruktioner, samt opmuring med Flensborg sten i gammel forbandt. Facaden er gennemgået og repareret med partiel omfugning, armering af sætningsrevner og udskiftning af sten. Jern er blevet udskiftet efter behov. Over-facade er pudset med afsluttende kalkbehandling. Underfacaden har fået refendpuds og er efterfølgende blevet malet med silikatmaling. Bygningens vinduer er totalrenoveret. Gavl er blevet opmuret, med afsluttende filts og påføring af jernvitriol. I forbindelse med tagrenoveringen, har vi afhjulpet svampe- og rådskader i bjælkelag samt i tagkon-struktion. Rådskader i bindingsværk er også blevet udbedret. Nye gesimser er opbygget, kvistflunker er ommuret og tegloverligger er indmuret. Bygningen er fra 1700-tallet og kategoriseret som fredet.
Entreprisesum
3.800.000 kr. ekskl. moms
Bygherre
Restaurations Kompagniet
Lavendelstræde 17C, 4. sal, Kbh. K
Kontakt: Rasmus Frederiksen
Entrepriseform
Hovedentreprise med 33 % i egenproduktion murer-, tømrer- og belægningsarbejde
Rådgiver/hovedentrepenør
Elgaard Architecture
Byggeperiode
Januar 2015 – april 2015
LaBar3

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.