Renovering af bagtrapper på AB Bregnerødgade 8-18

IMG_2063

Denne ejendom fra 1906, har fået gennemrenoveret de seks trappetårne, og fået udført facadereparationer.
Alle trapperum har fået nye lofter, nedbankning af alt puds samt genoppudsning, nye gulve og nye køkkendøre. Ejendommens facade er udkradset, afrenset og til slut omfuget. Underfacaden er gennemgået og fået nødvendige pudsreparationer.
Radiatorer er etableret i stueetagen i alle bagtrappeopgang-ene.

For optimal håndtering af miljøfarlig maling i trapperummene, blev der udarbejdet en plan for dette, samt for fugt og skimmelsvamp i trapperummene.
Da ejendommen ligger indenfor Banedanmarks sikkerhedszone, har arbejdet krævet særlig arbejdstilladelse og sikkerhedsforanstaltninger med etablering af jordledninger og instruktion fra Banedanmark.
Erhvervslejemålet i stueetagen har været i brug under hele byggeprojektet, og alle lejligheder har været beboet.

Ejendommen har en bevaringsværdi på 6.

Entreprisesum
2.450.000,- kr. ekskl. moms
Bygherre
A/B Bregnerødgade 8-18
2200 København N
Entrepriseform
Hovedentreprise med 70% egenproduktion i murer- og tømrerarbejde
Rådgiver/hovedentrepenør
B.K. Consult A/S
Byggeperiode
Oktober 2018 – februar 2019
Mængde
Seks trappetårne
IMG_2066_1