Renovering af facader og bagtrapper, samt udskiftning af vinduer på AB Bjelken

Denne beboelsesejendom har gennemgået en reno-vering af facader og trappeopgange. Derudover er vinduer også udskiftet. Gadefacaden er blevet afrenset og fået en partiel omfugning. Mursten er skiftet efter afrensning af facaden, og gesimsbånd samt sålbænke er repareret og fået vandtættende behandling. Facaden på gårdsiden er også renoveret. Både over- og underfacade er afrenset. Der er blevet udkradset og omfuget, inklusiv på sokkel. Sætningsrevner er udbed-ret, enkelte mursten er udskiftet og gesimsbånd er repareret. Både Frontispicer og gesimsbånd har fået vandtættende behandling. Underfacaden er afsluttet med tyndpudset. Vinduer er udskiftet til IDEAL COMBI type Frame ic. Udvendige opgangsdøre samt kælderdøre, er snedker-gennemgået og fået ny malerbehandling. Trapper og trappevanger er repareret og har også fået ny malerbehandling. Inklusiv i entreprisen er håndtering af miljøfarlige stoffer.
Entreprisesum
2.850.000 kr. ekskl. moms
Bygherre
AB Bjelken
Bjelkes Allé 7A, 4.
Thomas Nørrelykke Nissen
Entrepriseform
Hovedentreprise med 75 % i egenproduktion i murer- og tømrerarbejde
Rådgiver/hovedentrepenør
Focus2 A/S
Byggeperiode
Juli 2017 – december 2017

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.