Renovering af facader på Sølvgade 36

Sølvgade 36 har gennemgået en stor udvendig istandsættelse. Vinduer er totalrenoveret med Raadvadmetoden. Gadefacade er omfuget og kalket og 600 m² bagvandt er facadeisoleret med 150 mm isolering. Bagvandt er afsluttet med indfarvet facadepuds. Gårdfacaden er sandblæst, kransjern er indmuret, buede stik er ommuret med ståltegl, buet murværk ved trappetårn er ommuret og til slut er facaden pudset og kalket. Underfacade er afsluttet med silikatmaling. Facadeudsmykninger er også renoveret. Vinduer med facetslebet glas er renoveret. Skifersålbænke er udskiftet, hvor betonsålbænke er renoveret – både på gård- og gadeside. I forbindelse med renoveringen, er hele taget blevet gennemgået. Bygningen har en bevaringsværdi af klasse 4.
Entreprisesum
5.500.000 kr. ekskl. moms
Bygherre
AB Sølvgade 36,
1307 København K
Formand Tone Tarding
Entrepriseform
Hovedentreprise med 38 % i egenproduktion
Rådgiver/hovedentrepenør
Gaihede A/S
Byggeperiode
Juli 2015 – januar 2016
IMG_1772

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.