Støbning og indretning af restaurant Noma 2.0 på Refshaleøen i København

Vi er en del af opførelsen af NOMA 2.0, fordelt på fagentrepriserne murer-, tømrer- samt jord-, kloak-, og beton- og anlæg. Projektet består af istandsættelse og indretning af det fredede Søminedepot, samt opførelse af syv øvrige bygninger. De nye bygninger består af indgangsparti, to restau-rationslokaler, køkken, anretningsrum, et insitustøbt hus og faciliteter til blandt andet husets bager. Det er støbt med borede fundamenter, armerede fundaments-bjælker og konvektorgrave. Søminedepotet bliver indrettet med blandt andet testkøkkener, og terrændækket er dobbeltarmeret. Det er afsluttet med en pudset facade. Vi udfører indretning med murede skillevægge, etablering af toiletter, samt lægning og opsætning af klinker og fliser. Mursten og tagsten er specialfremstillet. Hele kloaksystemet har vi nyetableret med genanvendelsesanlæg, pumpebrønde og fedtud-skillere. Belægning er af Bordursten, Chaussésten og store betonfliser. Tagkonstruktioner og gipslofter har vi udført på tre af bygningerne. Området er naturfredet, og projektet er udført på særlig skærpet tidsplan.  
Entreprisesum
Arbejdet udføres i regning for i alt 19,1 mio. kr. ekskl. moms
Bygherre
Ejendomsselskabet Søminedepotet
Strandgade 93, 1401 Kbh. K.
Entrepriseform
Fagentrepriser, murer (6 mio.kr.), Tømrer (1,1 mio. kr.) og kloak/beton (12 mio. kr.)
Rådgiver/hovedentrepenør
NT Consult
Byggeperiode
Oktober 2017 – februar 2018
20180301_073607

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.