Tag-, facade- og vinduesudskiftning på Holbergsgade 9/Peder Skramsgade 12

Denne ejendom har gennemgået en større tag-, facade- og vinduesudskiftning, inklusiv genoprettelse af tagboliger efter tagudskiftning. Tagrenoveringen bestod af nedrivning og genopbyg-ning af tag og tagkonstruktion, inklusiv efterisolering og renovering af kviste, samt etablering af brandkarm-erstatning. Fast undertag og tagpap er lagt med nye tagsten afslutningsvist. Derudover er gesims blevet repareret, og brand-skillevægge er forhøjet og også repareret. Murkrone er muret og bæltegesimser er restaureret. Nye tagvinduer og Velux vinduer i tagboliger er isat. Tagboligerne har også fået udført genetablerings-arbejder med nye lofter mv. Nye tagrender, nedløb, fodblik, zinktage inklusiv struk-tureret underlag, inddækninger, taghætter, udluftninger samt zinkflunker er monteret. Facadearbejderne omfattede udskiftning af facade-elementer i stueetagen ved butik og café, udkradsning og armering af sætningsskader, omfugning, kalkning af hele gårdfacaden samt restaurering af underfacade med afsluttende silikatmaling.
Entreprisesum
5.200.000 kr. ekskl. moms
Bygherre
AB Holbergsgade 9/Peder
Skrams Gade 12, Kbh. K
Julie Sascha Lee Dann
Entrepriseform
Hovedentreprise med 20 % i egenproduktion i murerarbejde
Rådgiver/hovedentrepenør
Bang & Beenfeldt A/S
Byggeperiode
Januar 2017 – oktober 2017
IMG_0627-min

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.