Tagudskiftning og efterisolering af bygning B Nord ved DPU Emdrup

DPU4-min

På bygning B Nord ved DPU, har vi stået for hovedentreprisen vedrørende tagudskiftningen. Denne består af opretning af eksisterende spær, etablering af fast undertag samt lægning af nye vingeteglsten. Rygninger og grater er lagt i mørtel.

Derudover har vi leveret og monteret nye præfabrikerede kviste inklusiv vinduer. Alle skunke er efterisoleret med indvendige efterreparationer af kontorer, som indebærer murer-, tømrer-, maler- og gulvarbejder. Hele spidsloftet er til sidst efterisoleret. I entreprisen er også inkluderet levering og montering af nye faldstammeudluftninger, ventilation, tagrender og nedløb.

Entreprisesum
6.500.000 kr. ekskl. moms
Bygherre
Aarhus Universitet, Teknisk
Forvaltning, Katrinebjerg 89F
8200 Aarhus N Hovedentreprise
v/ Susie Petersson, tlf. 2323 3661
Entrepriseform
med 40 % i egenproduktion
Rådgiver/hovedentrepenør
Rønnow Arkitekter A/S
Byggeperiode
September 2012 – marts 2013
DPU3-min
DPU2-min
DPU1-min