Tagudskiftning og facaderenovering af AB Holmebo

IMG_5655_2

Denne ejendom har gennemgået en større udvendig renovering, hvor det primære arbejde består af tagudskiftning. Taget er udskiftet til nyt rødt tegltag, tagkonstruktionen er oprettet, der er isoleret, etableret dampspærre og fast undertag. Kviste, kvistaltaner og tagaltaner er istandsat med ny zinkbeklædning på flunker, tagpap, fibereternit og efterisolering. Tagterrasse af hårdt træ er etableret på nyt pudslag med tagpap. Terrassen er opdelt til beboerne med glasskillevægge.

Taglejlighederne, trapperum og loft har fået nye tagvinduer. På gadesiden har vi monteret nye Velux- tagterrasse og Velux-tagaltan inklusiv etableret nye indvendige lysninger. Mod gadesiden fungerer Velux-elementerne som redningsåbninger.

Derudover har vi reparereret betondækket på tagaltaner og brandkarm, samt forhøjet den eksisterende murkrone. Facaden er partielt repareret på blankt murværk med udskiftning af defekte sten, udbedring af revnedannelser og fugeskader med ilægning af jern. Gesimsbånd på gadesiden er repareret og vandtætnet. Sålbænke i trapperum er eftergået og tilrettet med korrekt fald.

Kældertrappe er eftergået for skadet.

Entreprisesum
4.800.000,- kr. ekskl. moms
Bygherre
A/B Holmebo
Ordrupvej 61A-C, 2920 Charlottenlund
Entrepriseform
Hovedentreprise med 50% egenproduktion i murer- og tømrerarbejde
Rådgiver/hovedentrepenør
B.K. Consult A/S
Byggeperiode
September 2019 – januar 2020
Mængde
En bygning med tre opgange og 900 m² tag
IMG_5547_1