Renovering af facader og bagtrapper, samt udskiftning af vinduer på AB Bjelken

Gårdfacede 2-min

Denne beboelsesejendom har gennemgået en reno-vering af facader og trappeopgange. Derudover er vinduer også udskiftet.

Gadefacaden er blevet afrenset og fået en partiel omfugning. Mursten er skiftet efter afrensning af facaden, og gesimsbånd samt sålbænke er repareret og fået vandtættende behandling.

Facaden på gårdsiden er også renoveret. Både over- og underfacade er afrenset. Der er blevet udkradset og omfuget, inklusiv på sokkel. Sætningsrevner er udbed-ret, enkelte mursten er udskiftet og gesimsbånd er repareret. Både Frontispicer og gesimsbånd har fået vandtættende behandling. Underfacaden er afsluttet med tyndpudset. Vinduer er udskiftet til IDEAL COMBI type Frame ic.

Udvendige opgangsdøre samt kælderdøre, er snedker-gennemgået og fået ny malerbehandling. Trapper og trappevanger er repareret og har også fået ny malerbehandling. Inklusiv i entreprisen er håndtering af miljøfarlige stoffer.

Entreprisesum
2.850.000 kr. ekskl. moms
Bygherre
AB Bjelken
Bjelkes Allé 7A, 4.
Thomas Nørrelykke Nissen
Entrepriseform
Hovedentreprise med 75 % i egenproduktion i murer- og tømrerarbejde
Rådgiver/hovedentrepenør
Focus2 A/S
Byggeperiode
Juli 2017 – december 2017
Mængde
350 m² facade og 99 vindueselementer
Gårdfacede 3-min
Gårdfacede 4-min
Gårdfacede 5-min