Tag-, facade- og vinduesudskiftning på Holbergsgade 9/Peder Skramsgade 12

IMG_0629-min

Denne ejendom har gennemgået en større tag-, facade- og vinduesudskiftning, inklusiv genoprettelse af tagboliger efter tagudskiftning.

Tagrenoveringen bestod af nedrivning og genopbyg-ning af tag og tagkonstruktion, inklusiv efterisolering og renovering af kviste, samt etablering af brandkarm-erstatning. Fast undertag og tagpap er lagt med nye tagsten afslutningsvist. Derudover er gesims blevet repareret, og brand-skillevægge er forhøjet og også repareret. Murkrone er muret og bæltegesimser er restaureret.

Nye tagvinduer og Velux vinduer i tagboliger er isat. Tagboligerne har også fået udført genetablerings-arbejder med nye lofter mv. Nye tagrender, nedløb, fodblik, zinktage inklusiv struk-tureret underlag, inddækninger, taghætter, udluftninger samt zinkflunker er monteret.

Facadearbejderne omfattede udskiftning af facade-elementer i stueetagen ved butik og café, udkradsning og armering af sætningsskader, omfugning, kalkning af hele gårdfacaden samt restaurering af underfacade med afsluttende silikatmaling.

Entreprisesum
5.200.000 kr. ekskl. moms
Bygherre
AB Holbergsgade 9/Peder
Skrams Gade 12, Kbh. K
Julie Sascha Lee Dann
Entrepriseform
Hovedentreprise med 20 % i egenproduktion i murerarbejde
Rådgiver/hovedentrepenør
Bang & Beenfeldt A/S
Byggeperiode
Januar 2017 – oktober 2017
Mængde
500 m² tagomlægning
IMG_0627-min