Referencer

Vi har en bred erfaring, hvor vi igennem vores mange i branchen, har specialiseret os indenfor renovering og restaurering.

Ingen opgaver er for store eller små. Vi håndterer alt fra totalentrepriser til mindre serviceopgaver hos privatkunder. Jord-, kloak- og betonentrepriser udfører vi dog gerne i fagentrepriser i forbindelse med nybyggeri.

Her giver vi et indblik i hvad vi kan, med referencer på et udpluk af de mange projekter vi har udført gennem tiden. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til os omkring dit projekt. 

Seneste referencer

 • Alle områder
 • Altaner
 • Badeværelser
 • Belægning
 • Beton
 • Energirenovering
 • Facaderenovering
 • Fredede bygninger
 • Indvendig renovering
 • Kloak og TV-inspektion
 • Vinduer

Renovering af bagtrapper på AB Bregnerødgade 8-18

Denne ejendom fra 1906, har fået gennemrenoveret de seks trappetårne, og fået udført facadereparationer. Alle trapperum har fået nye lofter, nedbankning af alt puds samt ...
Læs mere

Etablering af kunde- og personalefaciliteter ved Rådhuspladsens Metrostation

Ved etablering af metro cityringen på Rådhuspladsen, har vi udført murerarbejdet på stationens kundetoiletter og personalefaciliteterne. Kundefaciliteterne består af ti almindelige toiletter, et urinal og ...
Læs mere

Tag-, facade- og vinduesudskiftning på Holbergsgade 9/Peder Skramsgade 12

Denne ejendom har gennemgået en større tag-, facade- og vinduesudskiftning, inklusiv genoprettelse af tagboliger efter tagudskiftning. Tagrenoveringen bestod af nedrivning og genopbyg-ning af tag og ...
Læs mere

Renovering af facader og bagtrapper, samt udskiftning af vinduer på AB Bjelken

Denne beboelsesejendom har gennemgået en reno-vering af facader og trappeopgange. Derudover er vinduer også udskiftet. Gadefacaden er blevet afrenset og fået en partiel omfugning. Mursten ...
Læs mere

Ombygning af badefaciliteter på Mørkhøj Skole i Søborg

På denne skole har vi udført totalrenovering af tre omklædningsrum mellem skolens gymnastiksale. Renoveringen bestod i at nedrive stort set alle overflader på vægge og ...
Læs mere

Ombygning til energivenlig skole på Strandlodsvej 38-40, Den Grønne Friskole

Vi har ombygget Hempel Skibsmalings gamle industrilokaler til en ny grøn friskole. I alt rummer skolen ca. 200 m². Entreprisen bestod af nedrivning af eksisterende ...
Læs mere

Gårdrenovering inklusiv ny kloak for boligforeningen på Haraldsgade 14-42

I forbindelse med gårdrenovering for denne andels-boligforening, har den primære opgave været, at forny kloakken. I alt har vi omlagt cirka 200 lbm kloakledninger. LAR-anlæg ...
Læs mere

Ombygning af industribygning til domicil og event location for TAP1

I forbindelse med udstillings- og koncertstedet TAP1s flytning til de gamle spritfabrikker på Amager på Raffinaderivej, har vi udført indvendig nedrivning og den nye opbygning ...
Læs mere

Etablering af taglejligheder på Nørrebrogade 25 og Blågårdsgade 2

På denne ejendom, har vi udvidet bygningens lejemål med fire nye luksus taglejligheder med tilhørende tagterrasser. Terrasserne er etableret i niveau med lejlighederne – en ...
Læs mere

Indvendig ombygning af 3Fs lokaler på Nyropsgade 14-18

Her har vi udført indvendig renovering- og ombygning i to bygninger, hvor den ene er tegnet af Arne Jacobsen. Den nye indretning bliver til 5.000 ...
Læs mere

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.