Facaderenovering

Facaderenovering for EF Jagtvej 187 & Manøgade 1

For denne ejendom har vi udført en større facaderenovering. Gadefacaden er afrenset og gennemgået for skader med pudsreparationer og udbedring af sætningsrevner. Derefter er facaden pudset på ny inklusiv kvaderpuds, og afslutningsvis malerbehandlet med Keim. Renoveringen af gårdfacaden består af eftergang af fuger, hvor vi har udkradset og omfuget efter behov, samt udskiftet defekte mursten. …

Facaderenovering for EF Jagtvej 187 & Manøgade 1 Læs mere »

Facaderenovering for Oehlenschlægersgade 10-10A

For denne beboelsesejendom har vi udført en gennemgribende facaderenovering. Facaderne er hedvandsafrenset,og  eksisterende fuger er udkradset med en efterfølgende omfugning. Alle vinduer på gård- og gadefacade er udskiftet samt fået ny mørtelfuge. Sålbænke er istandsat. Underfacaden samt gesimsbånd er afrenset for gammel maling og pudsrepareret efter behov. Underfacaden er afsluttet med Keim maling.

Vinduesudskiftning og facaderenovering på AB Blæsenborg

For denne ejendom, der består af 36 boliger fordelt på tre opgange, har vi udført facaderenovering med udskiftning af vinduer, og inddraget loftrum til to af de eksisterende lejligheder. Gårdfacaden er totalrenoveret i forbindelse med udskiftning af vinduerne, og er blevet facadepudset med 100 mm indfarvet puds. Gadefacaden er gennemgået for defekte sten og skader, …

Vinduesudskiftning og facaderenovering på AB Blæsenborg Læs mere »

Modernisering af Strandvejsvilla på Ryvangs Allé 54 i Hellerup

Denne Strandvejsvilla har gennemgået en mindre opfriskning af enkelte rum, kælderreparationer og udvendig opfriskning. Det primære har været udskiftning af gulve på to toiletter og omklædningsareal på repos og i kælder, samt etablering af helt nyt gæstetoilet på 2. sal. Villaen har et yderst flot og gennemført udtryk. Særlige krav til udførelsen har derfor også …

Modernisering af Strandvejsvilla på Ryvangs Allé 54 i Hellerup Læs mere »

Renovering af facade, karnapper og vinduer på EF Hellerupvej 43

Facader, sokkel og gavl er på denne ejendom blevet totalafrenset med skånsom lavtryks vådsandblæsning. Alle overflader er afrenset til blankt murværk. Underfacade på gadesiden har fået ny kvadderpuds, og enkelte områder har fået udskiftet sten og fuger. Afslutningsvis er alle overflader finpudset og malerbehandlet. Gårdfacaden er pudset og kalket i jernvitriol. Ejendommen har også fået …

Renovering af facade, karnapper og vinduer på EF Hellerupvej 43 Læs mere »

Renovering af facader på Sølvgade 36

Sølvgade 36 har gennemgået en stor udvendig istandsættelse. Vinduer er totalrenoveret med Raadvadmetoden. Gadefacade er omfuget og kalket og 600 m² bagvandt er facadeisoleret med 150 mm isolering. Bagvandt er afsluttet med indfarvet facadepuds. Gårdfacaden er sandblæst, kransjern er indmuret, buede stik er ommuret med ståltegl, buet murværk ved trappetårn er ommuret og til slut …

Renovering af facader på Sølvgade 36 Læs mere »

Renovering af gårdfacade på boligforeningen Dalgas

For denne ejendom, har vi renoveret gårdfacaden. Facaden er først afrenset ved nedbankning af eksisterende puds. Dernæst er hele facaden repareret for sætningsrevner med ilægning af jern i hvert tredje skifte.  Facaden er pudset op med ny KKh Mørtel med udkast, grovpuds og en slutpuds. Som afsluttende behandling, er facaden malet med silikatmaling. Sokkelen er …

Renovering af gårdfacade på boligforeningen Dalgas Læs mere »

Facaderenovering inklusiv udskiftning af vinduer og altaner på AB Lincoln

På denne store boligkarré på Østerbro, har vi udført en større udvendig renovering. Renoveringen består af udkradsning og omfugning på både gård- og gadeside. Komplet omfugning på gårdsiden, og partielt på gadesiden i alt cirka 7.500 m². Derudover har vi udbedret 200 lbm. sætningsskader og skiftet 4500 defekte mursten. Facadeisolering er udført under brystninger. Ejendommen …

Facaderenovering inklusiv udskiftning af vinduer og altaner på AB Lincoln Læs mere »

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.