Facaderenovering

Renovering af facader på Sølvgade 36

Sølvgade 36 har gennemgået en stor udvendig istandsættelse. Vinduer er totalrenoveret med Raadvadmetoden. Gadefacade er omfuget og kalket og 600 m² bagvandt er facadeisoleret med