Måned: december 2018

Tagudskiftning og efterisolering af bygning B Nord ved DPU Emdrup

På bygning B Nord ved DPU, har vi stået for hovedentreprisen vedrørende tagudskiftningen. Denne består af opretning af eksisterende spær, etablering af fast undertag samt lægning af nye vingeteglsten. Rygninger og grater er lagt i mørtel. Derudover har vi leveret og monteret nye præfabrikerede kviste inklusiv vinduer. Alle skunke er efterisoleret med indvendige efterreparationer af …

Tagudskiftning og efterisolering af bygning B Nord ved DPU Emdrup Læs mere »

Tag-, facade- og vinduesudskiftning på Holbergsgade 9/Peder Skramsgade 12

Denne ejendom har gennemgået en større tag-, facade- og vinduesudskiftning, inklusiv genoprettelse af tagboliger efter tagudskiftning. Tagrenoveringen bestod af nedrivning og genopbyg-ning af tag og tagkonstruktion, inklusiv efterisolering og renovering af kviste, samt etablering af brandkarm-erstatning. Fast undertag og tagpap er lagt med nye tagsten afslutningsvist. Derudover er gesims blevet repareret, og brand-skillevægge er forhøjet …

Tag-, facade- og vinduesudskiftning på Holbergsgade 9/Peder Skramsgade 12 Læs mere »

Renovering af facader og bagtrapper, samt udskiftning af vinduer på AB Bjelken

Denne beboelsesejendom har gennemgået en reno-vering af facader og trappeopgange. Derudover er vinduer også udskiftet. Gadefacaden er blevet afrenset og fået en partiel omfugning. Mursten er skiftet efter afrensning af facaden, og gesimsbånd samt sålbænke er repareret og fået vandtættende behandling. Facaden på gårdsiden er også renoveret. Både over- og underfacade er afrenset. Der er …

Renovering af facader og bagtrapper, samt udskiftning af vinduer på AB Bjelken Læs mere »

Ombygning af badefaciliteter på Mørkhøj Skole i Søborg

På denne skole har vi udført totalrenovering af tre omklædningsrum mellem skolens gymnastiksale. Renoveringen bestod i at nedrive stort set alle overflader på vægge og gulve, etablering af nye el- og VVS-installationer og opretning af gulve og vægge med montering af nye fliser og klinker. Vægge og lofter der ikke er beklædt med fliser, har …

Ombygning af badefaciliteter på Mørkhøj Skole i Søborg Læs mere »

Ombygning til energivenlig skole på Strandlodsvej 38-40, Den Grønne Friskole

Vi har ombygget Hempel Skibsmalings gamle industrilokaler til en ny grøn friskole. I alt rummer skolen ca. 200 m². Entreprisen bestod af nedrivning af eksisterende inventar, afslibning af alle overflader, etablering af nye vinduer i nordfacaden og udskiftning af porte til nye adgangspartier, indvendig isolering i nye forsatsvægge, etablering af tre nye toiletter, nye træ- …

Ombygning til energivenlig skole på Strandlodsvej 38-40, Den Grønne Friskole Læs mere »

Gårdrenovering inklusiv ny kloak for boligforeningen på Haraldsgade 14-42

I forbindelse med gårdrenovering for denne andels-boligforening, har den primære opgave været, at forny kloakken. I alt har vi omlagt cirka 200 lbm kloakledninger. LAR-anlæg er etableret, for at regnvand kan udnyttes til havevanding. 45 lbm strømpeforing er udført, hvor stikledninger er etableret under huset. Derudover har vi skybrudssikret med højtvandslukkere på toiletter i kælderen, …

Gårdrenovering inklusiv ny kloak for boligforeningen på Haraldsgade 14-42 Læs mere »

Ombygning af industribygning til domicil og event location for TAP1

I forbindelse med udstillings- og koncertstedet TAP1s flytning til de gamle spritfabrikker på Amager på Raffinaderivej, har vi udført indvendig nedrivning og den nye opbygning af indretningen i deres nye domicil- og eventsted. Indskudte betondæk og betonskillevægge er revet ned, så eventhallen er blevet stor og rummelig. På førstesalen har TAP1 fået etableret deres styrings- …

Ombygning af industribygning til domicil og event location for TAP1 Læs mere »

Etablering af taglejligheder på Nørrebrogade 25 og Blågårdsgade 2

På denne ejendom, har vi udvidet bygningens lejemål med fire nye luksus taglejligheder med tilhørende tagterrasser. Terrasserne er etableret i niveau med lejlighederne – en af dem er placeret på toppen af taget. Den gamle tagkuppel er renoveret med ny zink og belægning. Hele tagkonstruktionen er udskiftet i forbindelse med etableringen af taglejlighederne, med tilhørende …

Etablering af taglejligheder på Nørrebrogade 25 og Blågårdsgade 2 Læs mere »

Indvendig ombygning af 3Fs lokaler på Nyropsgade 14-18

Her har vi udført indvendig renovering- og ombygning i to bygninger, hvor den ene er tegnet af Arne Jacobsen. Den nye indretning bliver til 5.000 m² moderne kontorlandskab. Den indvendige ombygning består af nye vand-, afløb- og varmeinstallationer, ny belysning, montering af nye ventilationskanaler, trækning af nye datafibernet, opsætning af glasvægge og døre samt branddøre …

Indvendig ombygning af 3Fs lokaler på Nyropsgade 14-18 Læs mere »

Søg job hos Øens

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos. Her kan du benytte vores ansøgningsskema, så vi kan finde dig, når vi har ledige stillinger i organisationen. Hvis du søger en funktionærstilling, kan du også bruge dette skema. Dog må du meget gerne vedhæfte din personlige ansøgning og dit CV. Hvis du søger læreplads, vil vi også gerne bede om at du vedhæfter din personlige ansøgning samt relevante skolepapirer.